Polityka prywatności

W trosce o Twoją prywatność prezentujemy poniżej najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, a także plikach cookies, wykorzystywanych przez sklep internetowy manucraft.pl. Informacje te uwzględniają RODO, czyli ogólne rozporządzenia o ochronie danych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka prywatności sklepu internetowego manucraft.pl ma charakter informacyjny i nie ustanawia obowiązków dla Klientów.

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego manucraft.pl jest Sylwia Ziemba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Manucraft Sylwia Ziemba w Katowicach przy ulicy Francuskiej 13/6, NIP: 5771040750, Regon: 240978234, adres e-mail: sklep@manucraft.pl, telefon: 323515400 – zwana dalej „Administratorem”.

3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz innych aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony danych Klientów. Zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem – zbierane dla konkretnych, zgodnych z prawem celów. Nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Zakres przetwarzanych danych jest adekwatny do celów, w jakich są przetwarzane. Nie są przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania.

5. Integralną częścią postanowień określających zakres przetwarzania danych są zapisy zawarte w Regulaminie sklepu internetowego.

PO CO ZBIERAMY I W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

1. Cel i zakres oraz ewentualni odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora mają związek z zamawianymi usługami i decyzjami Klienta. Jeżeli Klient postanowi osobiście odebrać towar zamówiony przez sklep internetowy, to jego dane nie będą udostępniane innym podmiotom (np. firmie kurierskiej) zwykle zaangażowanym w proces realizacji zamówień.

2. Cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

- zawarcie i realizacja umowy sprzedaży

- marketing produktów Administratora.

- spełnienie obowiązków prawnych (np. wystawienie faktury sprzedaży).

3. Odbiorcy danych osobowych Klientów sklepu internetowego:

W przypadku Klienta, który korzysta z dostawy zamówionych produktów przesyłką, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przez Klienta przewoźnikowi realizującemu wysyłki: UPS Polska Sp. z o.o. ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, lub Poczta Polska Spółka Akcyjna ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

4. Gdy Klient korzysta w sklepie internetowym z płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta podmiotowi obsługującemu proces płatności: PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
Na podstawie stosownych umów, odbiorcami danych Klienta mogą być również inne podmioty, w szczególności biuro księgowe i hostingodawca.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane także przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, wynikający ze stosowania odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

Administrator może przetwarzać wymienione niżej dane osobowe Klientów korzystających ze sklepu internetowego:

- nazwisko i imię

- adres zamieszkania

- adres dostawy

- adres e-mail

- numer telefonu kontaktowego

W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo:

- nazwę firmy

- adres siedziby / prowadzenia działalności

- numer NIP

Jeżeli Klient wyrazi chęć korzystania z usługi Newslettera, Administrator może przetwarzać wymienione niżej dane osobowe:

- nazwisko i imię

- adres zamieszkania

- adres dostawy

- adres e-mail

- numer telefonu kontaktowego

W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo:

- nazwę firmy

- adres siedziby / prowadzenia działalności

- numer NIP

Administrator nie gromadzi i nie przetwarza danych wrażliwych.

5. Podanie danych osobowych, o których mowa w punktach powyżej jest dobrowolne ale może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz do spełnienia obowiązku na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) o podatku od towarów i usług. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz innych aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

COOKIES

1. Pliki cookies to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, czy w pamięci smartfona).

2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

- identyfikacji Klienta jako zalogowanego w sklepie internetowym.

- zapamiętywania produktów dodanych do koszyka.

- zapamiętywania informacji zawartych w wypełnionym formularzu zamówienia.

3. Klient ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Można np. czasowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – może to jednak uniemożliwić poprawny sposób finalizacji składanego zamówienia.

4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies w świetle obowiązujących przepisów może być uznane za wyrażenie zgody. Gdy Klient nie wyraża zgody, powinien odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje jak zmienić ustawienia plików cookies lub usunąć je z urządzenia znajdują się w dziale pomocy Twojej przeglądarki internetowej.

DOSTĘP, KONTROLA I POPRAWIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

2. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego produktów Administrora.

3. W przypadku pytań lub dyspozycji dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@manucraft.pl

4. Każdy ma prawo wniesienia skargi do PUODO gdyby uznał, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. W szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz innych aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Administrator udostępnia konieczne środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl